• Bulevardul Unirii 61, București

Avocat in civil

Avocat in civil

Practice Areas Avocat înființare cabinet medical

Avocat înființare cabinet medical

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – Pentru înființarea unui cabinet medical se vor utiliza formularele tip existente online și se va ține cont de faptul că avizul medical se va obține în minim 30 de zile lucrătoare sau în 5 zile dacă se eliberează în regim de urgentă. Prezenta unui avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale este foarte utilă datorită faptului că el știe exact actele și documentele necesare pentru că un astfel de cabinet să funcționeze.

 

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – Cine înființează cabinetul

 

Pentru înființarea unui cabinet medical este necesară solicitarea mediului titular sau solicitarea medicilor asociați în cadrul unei societăți civile mediale. Actul de înființare este constituit din certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Puteți accesa și avocat dreptul familiei, avocat dreptul muncii, avocat drept comercial.

 

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – Cele mai comune domenii în care sunt solicitate serviciile avocatului

 

Cabinetele medicale sunt variate în ceea ce privește domeniul de activitate însă sunt solicitate serviciile unui avocat în mod special și foarte frecvent pentru:

 • înființare cabinet stomatologic;
 • înființare cabinet medical medicina de familie;
 • înființare cabinet dentar;
 • înființare cabinet individual de kinetoterapie;
 • înființare cabinet fiziokinetoterapie;
 • înființare cabinet medical individual;
 • înființare punct de lucru cabinet medical;
 • înființare cabinet medical srl;
 • înființare cabinet oftalmologic;
 • înființare cabinet masaj;
 • înființare cabinet radiologie.

 

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – Acte înființare cabinet medical

 

Pentru înființarea unui cabinet medical, chiar dacă este vorba spre exemplu despre înființarea unui cabinet de kinetoterapie, înființarea unui cabinet medical de medicina generală, înființarea unui cabinet stomatologic, înființarea unui cabinet medical individual, înființarea unui cabinet psihologic, înființarea unui cabinet de medicina dentară sau înființarea unui cabinet de medicina veterinară, sunt necesare mai multe documente, după cum urmeaza:

 • cerere de înființare;
 • autorizația de libera practică a asociaților sau a medicului titular;
 • dovada deținerii unui spațiu în care funcționează cabinetul;
 • avizul Colegiului Medicilor pentru spațiu de lucru;
 • act constitutiv și statut;
 • dovada îndeplinirii unor condiții minime de spațiu și circuit funcțional, în corelație strânsă cu serviciile medicale furnizate în funcție de specialități, sub formă de autorizație sanitară pentru funcționare.

 

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale individuale – Avizul colegilor medicilor

 

Avizul se va elibera pe baza unei autorizații de libera practică și pe baza dovezii deținerii unui spațiu, după ce sunt verificate dotările minime ale cabinetului medical. Având în vedere toate aceste aspecte este important de menționat faptul că prezența unui avocat care să ajute la procesul de înființare este foarte importantă pentru a îndeplini corect toate condițiile.

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – Condiții înființare cabinet veterinar

 

Pentru înființarea unui cabinet veterinar se vor respecta următoarele condiții:

 • prezența apei potabile;
 • racordarea la rețeaua de canalizare;
 • metode optime de colectare a deșeurilor medicale în conformitate cu legile existente;
 • microclimat corespunzător;
 • limitarea zgomotului;
 • materiale optime pentru curățenie;
 • iluminat natural și artificial pentru buna desfășurare a activității;
 • prezența dezinfectantelor, produselor antiseptice și decontaminante autorizate de Comisia Națională pentru Biocide;
 • echipament de protecție spcific pentru personal;
 • instruirea permenentă a personalului în ceea ce privește precauțiile generale.

Toate acestea sunt prevăzute în legislația de înființare a unui cabinet veterinar și trebuie respectate intocmai. Din aceste motive se recomandă colaborarea cu un avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale.

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – Condiții înființare cabinet stomatologic

 

Pentru înființarea unui cabinet stomatologic, pe langă normele în ceea ce privește sterilizarea instrumentarului și accesul la un mediu antiseptic, se impune prezența urmatoarelor dotări:

 • unit dentar în care există minim 2 piese terminale;
 • lampă cu fotopolimerizare;
 • aparat de detartraj cu ultrasunete;
 • tensiometru și stetosop;
 • fotoliu dentar.

 

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – legislație înființare cabinet stomatologic

Conform legilsației un cabinet stomatolgic trebuie să aibă un caiet de sterilizare în care se vor menționa conținutul pachetelor, ora și data începerii sterilizării și finalizării ciclului, temperatura utilizată, rezultatele oferite de indicatorii fizici și biologici, semnătura și numele persoanei care sterilizează. În plus se impun urmatoarele informații:

 • orarul cabinetului;
 • firma de interior sau stradala;
 • prezența registrului de evidență a temperaturilor pentru refrigerare;
 • prezența unei chiuvete cu apă rece și caldă;
 • registru de consultații;
 • prezența a două unități sanitare;
 • sala de așteptare;
 • spațiu administrativ;
 • schița spațiului;

Pentru avizare și funcționare este necesară prezența unui avocat specializat în înființări cabinete medicale.

 

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – Costuri înființare cabinet stomatologic

 

Costurile pentru înființarea unui cabinet stomatologic variază în funcție de mai multe aspecte:

 • costuri pentru spațiu;
 • salariul angajaților;
 • costurile pentru materia primă folosită;
 • costurile în ceea ce privește instrumentarul care pot varia foarte mult în funcție de brand și furnizor.

Nu este recomandată în acest sens alegerea unori produse de calitate slabă pentru diminuarea costurilor, deoarece acest aspect se va vedea în dezamăgirea pacienților.

 

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – Condiții înființare cabinet kinetoterapie

 

Pentru înființarea unui cabinet de kinetoterapie se vor respecta următoarele condiții:

 • suprafața utilă trebuie să asigure 4.5-5 mp pentru fiecare pacient;
 • sala are aerisire naturală directă;
 • podeaua trebuie să fie caldă sau să fie din beton acoperit cu mochetă si strat amortizor;
 • cabina de duș trebuie să aibă apă caldă permanent;
 • spațiul pentru schimb trebuie să fie separat.

În plus sunt impuse anumite dotări standard:

 • 1 oglindă de perete;
 • O masă de kinetoterapie simplă;
 • 2 saltele;
 • 1 spalier;
 • Greutăți, arcuri, bastoane, cordoane elastice;
 • Cel puțin 3 dispozitive pentru recuperare funcțională;

Dotările pentru urgente includ:

 • Aparatul pentru măsurarea tensiunii;
 • Trusa pentru urgente;
 • Atele;
 • Fese elastice și simple;
 • Pansamente, etc.

 

Avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale – Taxe și costuri

 

Persoanele care sunt interesante de ceea ce ar putea să însemne taxa înființare cabinet individual de avocat, ar trebui să știe că aceste tarife practicate de avocați pentru deschiderea unui cabinet medical diferă în funcție de specialistul la care se apelează. Astfel, costurile pot fi foarte diferite din acest punct de vedere.

Colaborarea cu un avocat specializat în înființarea cabinetelor medicale se va vedea în timpul mai scurt de obținere a autorizației de funcționare, atât de necesară pentru demararea activității.

“Medicina este considerată a fi ştiinţa şi conştiinţa încălzită de iubire faţă de oameni”, aşa cum spunea Dr. Iuliu Hațieganu. Motivele pentru care medicii aleg această meserie nobilă este ca la un moment dat să se bucure de libertatea în practică, să poată ajuta oamenii nu doar prin intermediul spitalelor ci şi deschizându-și cabinete medicale private.

Dar cabinetele trebuie să respecte anumite legi şi reguli. De pildă, conform O.G. nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

Puteți vizita și: avocat pt înființare firma (SRL, S.A) în București, avocat în drept civil din București

În cabinetul medical serviciile de sănătate se realizează de specialiști de medicină generală – medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat.

infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti
infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti

Avocat înfiinţare cabinet medical – Cum se înființează un cabinet medical?

 

De exemplu, în cazul unui cabinet cabinetul medical individual, acesta poate fi înfiinţat doar de către medicul care îşi va desfăşura activitatea în respectiva unitate. Fiind o formă de exercitate liberală a profesiei medicale, cabinetul medical individual nu are personalitate juridică distinctă, ci funcţionează ca persoana fizică.

Puteți vizita și: avocat divorț București sau onorariu avocat București.

În cabinetul medical individual îşi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal. Pentru înfiinţarea unui cabinet medical, medicul solicitant trebuie să se prezinte la Colegiul Medicilor din judeţul în care îşi va afla sediul cabinetul respectiv.

 

Înființare cabinet medical – Tipuri de cabinete medicale

 

Pentru a-și practica profesia, medicii își pot înființa cabinetul medical în una dintre următoarele forme:

 • Cabinete medicale fără personalitate juridică – forme de exercitare liberală a profesiei de medic
 • Cabinet medical individual – în care medicul titular își exercită profesia. Acesta poate avea salariați, medici colaboratori sau altă categorie de personal;
 • Cabinete medicale grupate – în care mai multe cabinete individuale își creează facilități economice și își păstrează individualitatea în relațiile cu terții. Cabinetele medicale grupate pot avea un nume propriu, altul decât cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale;
 • Cabinete medicale asociate – în care mai multe cabinete medicale s-au asociat pentru a exercita în comun, în beneficiul pacienților, servicii medicale complete. Medicii titulari ai cabinetelor asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile dobândite în cabinetul medical individual:
 • Societate civilă medicală – este formată din cel puțin doi medici asociați și poate avea salariați, medici colaboratori sau orice altă categorie de personal.
 • Societăți comerciale (SRL-uri medicale) – cu personalitate juridică proprie.
 • SRL-urile medicale pot înființate de către medici, cu condiția ca o treime din consiliul de administrație sau administratorul să fie medici.
 • Cabinete medicale organizate în structura persoanelor juridice de drept privat fără scop.

Cabinetele medicale din această categorie pot fi: ONG-uri, fundații și asociații cu activități medicale, asociații profesionale, culte religioase și lăcașe de cult religios, legal constituite pe baza hotărârii organelor de conducere.

 

infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti
infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti

Înființare cabinet medical – Elementele cheie pentru înfiinţarea unui cabinet medical privat

 

Pentru înființarea unui cabinet medical privat este necesară precizarea următoarelor elemente:

Sediul

Medicul își poate desfășura activitatea într-o locație avizată și acreditată ca atare. Acesta trebuie să prezinte dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul medical, inclusiv schița spațiului.

În același spațiu nu pot funcționa mai mult de două cabinete medicale și asta doar dacă medicii practicieni îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate.

Obiectul de activitate

Cabinetul medical trebuie să fie avizat să desfășoare activitatea medicală în specialitățile medicale și domeniile certificate prin atestatele de studii complementare care să fie definite conform normelor legale în vigoare.

Societățile comerciale vor avea un obiect de activitate unic, ce va consta în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Actul de înființare

Actul de înființare a cabinetelor medicale este reprezentat de către certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmește de către Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene.

infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti
infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti

Cum se înființează un cabinet medical?

 

În ceea ce priveşte înfiinţarea unui cabinet medical, medicul solicitant trebuie să se prezinte la Colegiul Medicilor din judeţul în care îşi va afla sediul cabinetul respectiv. Acesta va trebui să posede anumite acte necesare pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos.

Acte necesare pentru înființarea unui cabinet medical:

 • Dovada de deţinere a spaţiului (comodat, act de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, donaţie, etc.);
 • Schiţa spaţiului (cu numerotarea camerelor componente);
 • Acordul scris al co-locatarilor, dacă spaţiul respectiv se află într-o locaţie unde locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea alte persoane fizice sau juridice;
 • Autorizaţia de liberă practică a medicului titular;
 • Dovada achitării taxei de avizare, pentru fiecare specialitate – în cazul în care există mai multe specialităţi;
 • Dovada achitării cotizaţiei la zi către Colegiul Medicilor;
 • Cerere tip completată în momentul depunerii actelor.
 • După depunerea actelor, Colegiul Medicilor va stabili cu medicul solicitant o dată în care va avea loc inspecția pentru a verifica existenţa dotării minime (conform legislaţiei).
infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti
infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti

Înființare cabinet medical – Importanța avocatului

 

Însă în toate situaţiile menţionate în rândurile de mai sus este important să aveţi un avocat care să se ocupe de toate procedurile din punct de vedere legal, astfel încă să nu întâmpinaţi nicio problemă în cazul în care doriţi să vă deschideţi un cabinet medical. Fie că vorbim despre:

 • înfiinţare cabinet stomatologic;
 • înfiinţare cabinet kinetoterapie;
 • înfiinţare cabinet medical medicina de familie;
 • înfiinţare cabinet fiziokinetoterapie;
 • înfiinţare cabinet medical individual;
 • înfiinţare punct de lucru cabinet medical;
 • înfiinţare cabinet oftalmologic;
 • înfiinţare cabinet radiologie;

În cazul oricărui tip de cabinet pe care vreţi să îl înfiinţaţi veţi avea nevoie de un îndrumător care să se ocupe de toate actele, taxele, care să respecte toate etapele şi toate condiţiile conform legislaţiei în vigoare. Bine înţeles că, recomandările sunt numeroasă, însă dacă doriţi să aveţi parte de servicii de calitate, şiş a fiţi îndrumaţi de oameni cu experienţă care să vă înţeleagă şi care să vă asigure câştig de cauză, atunci vă recomandăm să apelaţi cu toată încrederea la Andreea Vasile, avocat specializat în drept penal şi la consilierul juridic Giorgiana Vasile.

infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti
infiintare-cabinet-medical-stomatologic-bucuresti

Înființare cabinet medical – Precizări suplimentare

 

Ne puteți găsi pe internet cu următoarele cuvinte cheie: “înființare cabinet medical”, “înființare cabinet stomatologic”, “înființare cabinet kinetoterapie”, “înființare cabinet medical medicina de familie”, “acte înființare cabinet medical”, “costuri înființare cabinet stomatologic” sau “condiții înființare cabinet veterinar”, “condiții înființare cabinet stomatologic”, “condiții înființare cabinet kinetoterapie”, “înființare cabinet dentar”, “înființare cabinet individual de kinetoterapie”, “înființare cabinet medicina de familie”, “etape înființare cabinet stomatologic”, “înființare cabinet fiziokinetoterapie”, “înființare cabinet medical individual”, “înființare punct de lucru cabinet medical”.

Alte cautări: “legislație înființare cabinet stomatologic”, “legislație înființare cabinet veterinar”, “înființare cabinet masaj”, “înființare cabinet medical srl”, “înființare cabinet oftalmologic”, “înființare cabinet radiologie”, “înființare srl cabinet medical”, “taxa înființare cabinet individual de avocat”, “înființarea unui cabinet de kinetoterapie”, “înființarea unui cabinet medical”, “înființarea unui cabinet stomatologic”, “înființarea unui cabinet medical individual”, “înființarea unui cabinet psihologic”, “înființarea unui cabinet de medicina dentară”, “înființarea unui cabinet medical veterinary”.