• Bulevardul Unirii 61, București

Avocat in civil

Avocat in civil

Practice Areas Avocat înființare asociații si fundații

Avocat înființare asociații si fundații

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Pentru a înființa o asociație sau o fundație membrii săi trebuie să întocmească toată documentația necesară cu ajutorul unui avocat, iar prima etapă este reprezentată de colaborarea optimă cu instanța de judecată, acest pas neputând fi omis.

 

Avocat înființări asociații, fundații si federații – Rezervarea denumirii

 

Prima etapa pentru înființarea unei asociații este reprezentată de rezervarea numelui asociației și de dobândirea unei dovezi a disponibilității numelui său. Denumirea nu se mai poate rezerva la Registrul Comerțului ci se va face direct la Ministerul de Justiție.

Pentru a rezerva numele unei asociații este necesară si anexarea unei dovezi în original pentru achitarea taxelor specifice. Cererea trebuie să fie depusă la Registatura generală a ministerului de Justiție, dar avocatul care se ocupă de dosar știe exact ce are de făcut.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Reglementări privind denumirea

 

Numele asociației sau fundației nu poate fi identic sau similar cu cel al altei persoane juridice apărute în conformitate cu prevederile legilsatiei existente. Deci nu se poate vorbi despre inființare asociații si fundații fără a se ține cont de acest aspect.

Puteți accesa si avocat dreptul familiei, avocat dreptul muncii, avocat drept comercial.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Înființare asociație acte necesare

 

Actele necesare pe care avocatul le va face sunt:

 • Actul constituitiv;
 • Dovada disponibilității numelui;
 • Dovada patrimoniului inițial – de 100 de ori salariul minim brut;
 • Chitanta care să ateste dovada taxei juridice de timbru;
 • Copii ale cărților de identitate ale fondatorilor;
 • Cazierul fiscal al fondatorilor;
 • Cererea tip adresată președintelui judecatoriei care funcționează în raza unde se află sediul – în cerere se va solicita acordarea personalității juridice, precum si înscrierea asociației în registrul persoanelor juridice care nu au scop patrimonial.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Legea de înființare a asociațiilor și fundașiilor

 

Ordonanta 26/2000 definește clar normele si reglementările pe care asociațiile și fundațiile sau federațiile trebuie să le respecte. Avocații specializați știu această lege și știu și cum să o aplice, de unde si avantajul de a colabora cu un avocat specializat în înființări asociații, federații și fundații. Legea definește clar și concis diferența între asociație, fundație si federație.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Ce reprezintă asociația?

 

Asociația reprezintă o convenție între mai multe persoane care oferă permanent materiale, forța de muncă și cunoștințe, principalul aport fiind cel de ajutorare si sprijin a comunităților. O asociație are minim trei persoane care vor contribui pentru realizarea activităților menționate in statut.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Ce reprezintă fundația?

 

Fundația reprezintă o organizație cu un grad de inchidere mai mare decât al asociației. Scopul fundației este unul bine determinat și altruist, însă realist si cu caracter general sau comunitar. O fundație se constituie în baza unui act juridic si reprezintă un patrimoniu afectat permanent și irevocabil în scopul realizării anumitor acțiuni de interes general.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Ce reprezintă federația?

 

Federația este similară cu societatea pe acțiuni si este formată din alte persoane juridice. Federațiile trebuie sa fie alcătuite din minim 2 asociații sau fundații care iși păstrează personalitatea juridică.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Obținerea certificatului de înregistrare fiscală

 

Pentru a obține certificatul de înregistrare fiscală este nevoie de urmatoarele documente:

 • Statut;
 • Act constitutiv;
 • Incheierea judecătorească;
 • Certificatul înscrierii in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;
 • Timbru fiscal;
 • Formularele cod 010 completate.

Toate acestea mai puțin formularele și timbrul se vor depune în copie. Ele vor fi solicitate de avocatul care se ocupă de înființarea asociației.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Domenii comune în care sunt solicitate serviciile avocatului

Există mai multe domenii pentru care se poate recurge la înființarea unei asociații non-profit, cum ar fi înființarea unei fundații caritabile sau înființarea unei fundații umanitare, respectiv înființarea unei federații sportive, însă cele mai comune domenii sunt:

 • Înființare asociațiii de proprietari
 • Înființare asociațiii sportive
 • Înființare asociațiii agricole
 • Înființare asociație protecția animalelor
 • Înființare asociație crescători de animale
 • Înființare asociație caritabila
 • Înființare asociație câini
 • Înființarea unei asociații culturale
 • Înființare asociație sportivă cu personalitate juridică
 • Înființare asociație educațională
 • Înființare asociație fără personalitate juridică
 • Înființare asociație firmă
 • Înființare filiala asociație
 • Înființare filiala asociație non profit
 • Înființare asociație sportivă fără personalitate juridică
 • Înființare asociație non-guvernamentală
 • Înființare asociație medicală
 • Înființare asociație nonprofit
 • Înființare asociație obstești
 • Înființarea unei asociații de vănătoare
 • Înființarea unei asociații religioase
 • Înființarea sucursala asociație
 • Înființare asociație umanitară
 • Înființare fundație umanitară
 • Înființare fundație non profit
 • Înființare asociație sportivă școlară

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Care sunt costurile pentru înființare

 

Costurile pentru înființare depind foarte mult de onorariul avocatului care se ocupă de întreg procesul. Pentru a afla mai multe detalii despre costuri sunt sugerate interogarile de tipul: înființare asociație proprietari costuri, preț înființare asociație non profit, înființare asociație preț, înființare fundație preț sau costuri înființare fundație.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Înființare asociație profesională

 

Asociația profesională este o organizație cu personalitate juridică și cu scop nepatrimonial constituită din persoane fizice ce aparțin aceleiasi profesii sau unor profesii înrudite și care contribuie material dar și prin muncă și cunoștințe pentru realizarea scopurilor specifice. constituirea se va face prin libera asociere și pe baza autorizației date de organele prevăzute legal. Actele sunt cele generale pentru ONG-uri.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Înființarea unei asociații de proprietari

 

Asociațiile de proprietari trebuie să fie constituite prin decizia a minim jumătate plus unu din proprietarii de spații si apartamente. În clădirile cu mai multe tronsoane pot fi facute asociații pe fiecare scară si tronson în cazul în care ele pot fi delimitate.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Înființare federație sportivă

 

Pentru inființarea unei federații sportive in 2019 este necesar un statut care va fi elaborat de un avocat specialiat în înființări de asociații, fundații și federații, conform cu statutul federației internaționale sportive corespondente. Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific sau de forma juridică trebuie să fie înscrise în registrul sportiv. Dovada de recunoaștere a unei structuri se face cu ajutorul certificatului de identitate sportivă eliberat în condiții legale.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Acte necesare înființare federație

 

Actele necesare pentru înființarea unei federații sunt cele comune anterior menționate. Nu există specificații suplimentare față de cele de la punctul anterior ce se referă la înființarea unei asociații sportive unde autorizația se obține de la registrul sportiv.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Înființare asociație de părinți

 

În afară de acte care sunt standard, este necesar ca și asociația de părinți sa aibă minim trei persoane care să fie membri fondatori. Aceștia nu trebuie să aibă probleme cu cazierul fiscal și este important ca școala si ceilalți părinți să fie de acord cu aceasta asociație. Cu ajutorul unui avocat, înființarea asociației se va face foarte ușor.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Înființare asociație agricolă

 

Asociația agricolă este un subiect format din două sau mai multe persoane, care au ca scop să pună împreună și fără drept de restituire anumite bunuri materiale, aport în munca sau cunostințe pentru a realiza obiective de interes general, nepatrimonial sau comunitar.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Avantajele unei asociații agricole

 

Cele mai importante avantaje ale unei asociații agricole sunt:

 • posibilitatea de a negocia un preț mai avantajos;
 • producătorul este degrevat de responsabilitatea de a vinde;
 • se poate obține un marketing mai bun pentru produse;
 • se pot negocia prețuri mai mici pentru inputuri;
 • membrii pot fi capitalizați;
 • se va extinde mai ușor producția;
 • standardul de viață crește;
 • membrii au acces la inovație si proiecte de colaborare;
 • se imbunătățește accesul consumatorului la produse locale;
 • produsele pot fi vândute prin marii retaileri sau la târguri și în magazine;
 • se pot accesa ma ușor fonduri europene;
 • sunt gestionate mai bune riscurile;
 • pot fi realizate parnteneriate benefice pentru membri;
 • sunt create locuri de muncă, etc.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – Înființare fundație umanitară

 

Pentru fundațiile umanitare, la fel ca și pentru asociații și federații actele sunt standard. Atunci când sunt obținute fonduri prin colectare și donații se impune ținerea contabilității și depunerea la timp a declarațiilor, valabile pentru toate ONG-urile care gestioneaza fonduri. În rest, nimic nu diferă de înființarea unei asociații sau fundații clasice. Apelând la un avocat pentru înființare fundație, aceasta va avea autorizația foarte repede.

 

Avocat înființări asociații, fundații și federații – De ce este necesară colaborarea cu un avocat

 

Aceasta colaborare nu este doar necesară ci și impusă. Toate asociațiile trebuie să colaboreze cu avocați specializați în înființări asociații, fundații și federații care să reprezinte entitatea în fața unui tribunal sau a unei curți în vederea obținerii aprobării de funcționare, indiferent de domeniul sau de activitate.

Având în vedere toate aspectele anterior menționate, este important de subliniat faptul că pentru asociații, fundații si federații sau într-un cuvand pentru ONG-uri, un avocat care să se ocupe de înființare este obligatoriu. Prezența avocatului se va vedea în rapiditatea cu care toate actele sunt obținute.

În ceea ce priveşte înfiinţarea unor asociaţii, fundaţii sau federaţii, toate aceste presupun fără doar şi poate respectarea anumitor criterii menţionate în legislaţia în vigoare. Cu alte cuvinte niciuna din cele menţionate în rândurile de mai sus nu poate fi înfiinţată fără a se respecta legile aferente fiecărei situaţii în parte. Astfel în cele ce urmează vom prezenta un mic ghid în care vom prezenta ce presupune fiecare înfiinţare în parte, care sunt legile, regulile şi etapele ce trebuie parcurse.

Puteți vizita și: avocat pt înființare firmă (SRL, S.A) în București, avocat în drept civil din București

Însă trebuie să menţionăm faptul că în această situaţie veţi avea nevoie de un avocat care să vă reprezinte, care să se ocupe de toate demersurile, astfel încât să nu existe niciun impediment în a vă îndeplini visul. Cele menţionate anterior, presupun anumite etape care trebuie parcurse, condiţii ce trebuie respectate, implica anumite costuri mai mult sau mai puţin ridicate şi pregătirea actelor şi a documentelor necesare la timpul potrivit. Cu siguranţă că orice persoană îşi doreşte să aibă câştig de cauză şi de asemenea, ca avocatul care o reprezintă să înţeleagă pe deplin situaţia. Tocmai de aceea recomandăm serviciile avocatului Andreea Vasile şi a consilierului juridic Giorgiana Vasile, care formează împreună o echipă excepţională.

Avocat înfiinţări asociaţii, fundaţii şi federaţii – Actele necesare înfiinţării ONG-ului:

 

 • Locurile unde trebuie mers în scopul realizării dosarului de înfiinţare;
 • Bani necesari pentru fiecare pas;
 • Actele necesare pentru înfiinţare;
 • Durata pentru dobândirea diferitelor dovezi;
 • Paşii cei mai eficienţi pentru realizarea dosarului;
 • Alte sugestii.

Procedura de înfiinţare ONG este similară pe alocuri cu procedura de înfiinţare a unei firme, însă diferențele sunt importante și trebuie acordată atenţie anumitor detalii, de către orice persoană care dorește înfiinţare ONG. Procedura în ceea ce priveşte înființarea și funcționarea unei organizații neguvernamentale (înfiinţare ONG) este reglementată în legislația națională prin OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Opţiunile pe care le aveţi cu privire la formele pe care le poate îmbrăca ONG-ul sunt prevăzute expres și limitativ de lege:

 • Asociații;
 • Fundații;
 • Federații.

 

Avocat înfiinţări asociaţii, fundaţii şi federaţii – Condiții de înființare

 

În ceea ce privește condițiile de înfiinţare ONG pe lângă condiția deja bine-cunoscută de a avea capacitate deplină de exercițiu (care se dobândește odată cu împlinirea vârstei de 18 ani), există și condiții suplimentare diferite de înființarea unei asociații sau a unei fundații. Astfel, pentru o înfiinţare ONG sub forma asociației este nevoie de minim 3 persoane și un patrimoniu inițial de minimul de 200 lei.

Puteți vizita și: avocat divorț București sau onorariu avocat București.

Însă, pentru înfiinţare ONG sub forma unei fundații, legea impune condiția existenței a cel puțin o persoană și un patrimoniu de 100 salarii minime pe economie. În ceea ce privește procedura efectivă de înfiinţare ONG, aceasta poate fi rezumată pe baza următorilor pași:

 • Rezervarea denumirii pentru înfiinţare ONG (disponibilitatea denumirii se eliberează numai de Ministerul Justiției);
 • Stabilirea sediului ONG-ului (în acest sens, pentru înfiinţare ONG este necesară prezentarea unui contract de închiriere sau comodat);
 • Întocmirea actelor constitutive (act constitutiv + statut în formă autentică în cazul fundațiilor, respectiv în formă autentică sau atestată de avocat în cazul asociațiilor);
 • Constituirea patrimoniului iniţial pentru înfiinţare ONG (200 lei pentru asociație și 100 de salarii minime pe economie pentru fundaţii);
 • Certificatul de cazier fiscal al membrilor fondatori (se eliberează de către Administrația Finanțelor Publice de la domiciliul fiecărui membru fondator);
 • Înregistrarea dosarului la instanța de judecată competentă (înfiinţare ONG prin acordarea de personalitate juridică este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află sediul ONG-ului);
 • Soluția instanței (în maxim 3 zile de la depunerea dosarului de înfiinţare ONG);
 • Înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor;
 • Obținerea Certificatului de înregistrare fiscal.

Obţinerea de la Ministerul Justiţiei a dovezii privind disponibilitatea denumirii viitoarei asociaţii/fundaţii (denumite, în continuare, organizaţii)

 

Dovada disponibilităţii de denumire se eliberează de Ministerul Justiţiei dacă în urma verificărilor efectuate rezultă că denumirea nu aparţine altei organizaţii şi nu produce confuzie cu denumirea altor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local, dar şi, în anumite cazuri, dacă există acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.

Dovada disponibilităţii de denumire este valabilă 3 luni, ulterior putând fi prelungită, pe baza unei cereri.

 

Redactarea, autentificarea/atestarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei/fundaţiei

 

Actul constitutiv al asociaţiei trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii absolute următoarele:

 • datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea, domiciliul sau sediul acestora;
 • exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
 • denumirea asociaţiei;
 • sediul asociaţiei;
 • durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
 • componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 • persoană sau după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
 • semnăturile membrilor asociaţi.

Avocat înfiinţări asociaţii, fundaţii şi federaţii – Statutul

 

Statutul asociaţiei trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 • datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea, domiciliul sau sediul acestora;
 • exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
 • denumirea asociaţiei;
 • sediul asociaţiei;
 • durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
 • precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
 • modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
 • drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 • categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
 • atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 • destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, în caz de dizolvare, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice, ci doar către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform procedurii prevăzute în statut. Dacă în statut nu se prevăd destinatarii bunurilor în caz de dizolvare şi procedura de transmitere, se intră într-o procedură complicată de atribuire, prin intermediul instanţei, a acestor bunuri.
 • semnăturile membrilor asociaţi.

Art. 60 din OG nr.26/2000 prevede următoarele aspect care sunt strâns legate de înfiinţarea asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor:

 • În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile
 • rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
 • Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.
 • Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în conditţile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
 • În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)
 • (c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comună sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.
 • Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.”
 • În cazul asociaţiei, actul constitutiv şi statutul trebuie autentificate (de notar) sau atestate (de avocat).
 • În cazul fundaţiei, actul constitutiv şi statutul trebuie autentificate (de notar), sub sancţiunea nulităţii absolute.

Avocat înfiinţări asociaţii, fundaţii şi federaţii – Dovada sediului

 

Se cere prezenta actului de proprietate şi un contract de închiriere sau un contract de comodat privind transmiterea folosinţei spaţiului.

Dovada patrimoniului

Patrimoniul iniţial al asociaţiei trebuie să fie în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie. Patrimoniul iniţial al fundaţiei trebuie să fie în valoare de cel puţin 100 ori salariul minim brut pe economie. Pentru a deschide contul, banca va solicita dovada disponibilităţii de denumire şi copii de pe actul constitutiv şi statut. De asemenea, banca va elibera un extras de cont, care face dovada patrimoniului şi sunt necesare:

 • Obţinerea certificatului de cazier fiscal
 • Cazierul fiscal a fost introdus prin OG nr. 75/2001, în forma actualizata.
 • Prezentarea cazierului fiscal al fiecărui asociat sau membru fondatori este obligatorie la dobândirea personalităţii juridice.

Valabilitatea certificatului de cazier fiscal este de 30 zile.

Avocat înfiinţări asociaţii, fundaţii şi federaţii – Înscrierea organizaţiei

 

Pentru a dobândi personalitate juridică, asociaţia/fundaţia/federaţia trebuie înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul. În această direcţie, la judecătorie trebuie depusă o cerere, la care se anexează toate documentele obţinute până în acel moment. După înscriere, se eliberează, la cererea reprezentantului asociaţiei sau împuternicitului acesteia, un certificat de înscriere, care va presupune:

 • Obţinerea certificatului de înregistrare fiscală (“codul fiscal”)
 • Obligatoriu pentru efectuarea oricărei operaţiuni financiare.

Eliberarea lui se solicită Administraţiei Finanţelor Publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia/fundaţia/federaţia.

 

Avocat înfiinţări asociaţii, fundaţii şi federaţii – Informații suplimentare

 

Ne puteți găsi pe internet cu urmatoarele cuvinte cheie: “înființare asociații de proprietari”, “înființare asociații sportive”, “înființare asociații agricole”, “înființare asociații și fundații”, “înființare asociații de proprietari 2018” sau “înființare asociație acte necesare”, “înființare asociație protecția animalelor”, “legea de înființare a asociațiilor și fundațiilor”, “înființare asociație crescători de animale” ori “înființare asociație caritabilă”, “înființare asociație câini”, “înființarea unei asociații culturale”, “înființare asociație sportivă cu personalitate juridică”, “infiintare asociatie proprietari costuri” , “infiintare asociatie educationala”, “infiintare asociatie fara personalitate juridica”, “înființare asociație firmă”, “înființare filiala asociație”, “înființare filiala asociație non profit”.

Alte cautari: “înființare asociație sportivă fără personalitate juridică”, “înființare asociație non-guvernamentală”. “înființare asociație locatari”, “înființare asociație medicală”, “înființare asociație nonprofit”, “preț înființare asociație non profit”, “înființare asociație ong” sau “înființare asociație onrc”, “înființare asociație obstești”, “înființare asociații proprietari”, “înființare asociație proprietari”, “înființare asociație profesională”, “înființare asociație părinti”, “înființare asociație preț”, “înființare asociație religioasă”, “înființare asociație sportivă școlară”, “înființare asociație sportivă 2019”, “înființare asociație sector 1”, “înființare sucursală asociație”.

Cautări similare: “înființare asociație umanitară”, “înființarea unei asociații de proprietari”, “înființarea unei asociații non-profit”, “înființarea unei asociații sportive”, “înființarea unei asociații agricole”, “înființarea unei asociații de parinți”, “înființarea unei asociații de vânătoare”, “înființarea unei asociații religioase”, “înființare asociație vânătoare”, “înființare fundație 2019″, ” înființare fundație caritate”, “înființare fundație preț”, “înființare fundație onrc”, “înființare fundație firmă”, “costuri înființare fundație”, “înființare fundație umanitară”, “înființare fundație non profit”, “înființare fundație acte necesare”, “acte înființare fundație”, “înființare fundație București”, “înființare fundație caritabilă”, “înființare fundație condiții”, “documente înființare fundație”, “etape înființare fundație”, “înființare punct de lucru fundație”, “înființare fundație prin testament”, “înființare fundații și asociații”, “acte înființare fundație umanitară”, “înființarea unei fundații”, “înființarea unei fundații caritabile”, “înființarea unei fundații umanitare”, “înființare federație sportivă”, “lege înființare federație”, “acte necesare înființare federație”, “înființarea unei federații sportive”, “înființarea unei federații”.