Asistență juridică la înregistrarea societății pe acțiuni

Asistență juridică la înregistrarea societății pe acțiuni

Societate pe acțiuni (SA) este un tip de înregistrare a afacerii în România, care prevede unirea mai multor acționari care formează capital din contribuțiile lor sub formă de acțiuni de aceeași valoare. Scopul principal al colaborării este o distribuție egală a profiturilor între partenerii de afaceri. SA poate fi de două tipuri:

 • Deschisă

O formă publică de organizare a afacerilor cu răspundere limitată, care se caracterizează prin acordarea acționarilor dreptul de a-și retrage acțiunile. De asemenea, orice titluri de valoare sunt disponibile gratuit pentru vânzare în afara companiei. Legislația română permite crearea SA deschise cu un număr nelimitat de acționari. Pentru inregistrarea unei astfel de societati este necesara formarea de capital cu suma depozitelor de minim 25 de mii EUR (aproximativ 90 de mii RON).

 • Închisă

Această formă juridică oferă investitorilor posibilitatea de a-și vinde acțiunile exclusiv în cadrul companiei, adică partenerilor, altor acționari sau direct companiei însăși. Conform legislatiei române, inregistrarea SA inchise impune anumite restrictii privind numarul de actionari (nu mai mult de 50 de persoane) si cuantumul minim al capitalului autorizat al societatii (2050 EUR sau 10 mii RON).

Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea SA

Pentru a inregistra o societate pe actiuni în România, un viitor om de afaceri va trebui sa pregătească un dosar format din următoarele documente:

 • biografii ale tuturor acționarilor (numele, adresa rezidențială permanentă, reședința sau cetățenia, autoritatea de lucru);
 • numele companiei înregistrate și adresa locației;
 • informații oficiale despre domeniul de activitate al companiei;
 • informații privind componența și structura societății pe acțiuni;
 • titlurile de valoare subiacente ale companiei, care indică valoarea nominală și tipul;
 • certificate de creare a capitalului autorizat.

Avocatul calificat își asumă întreaga responsabilitate pentru colectarea și pregătirea tuturor documentelor necesare, dacă este necesar, va consilia solicitantul cu privire la acțiunile sale în pregătirea dosarului și procedura de deschidere contului bancar corporativ.

Cum să înregistrezi o societate pe acțiuni în România

Înregistrarea SA în România se realizează în câțiva pași simpli:

 1. Rezervarea numelui companiei pe portalul Registrului Comerțului.
 2. Selectarea tipului de activitate al organizației conform regulilor Codului CAEN.
 3. Intocmirea si legalizarea actului de infiintare al SA.
 4. Depunerea documentelor la Registrul Comertului.
 5. Obținerea certificatului de înregistrare a companiei.
 6. Furnizarea codului fiscal unic și cod de TVA.

Un punct important: numele viitoarei companii trebuie să fie unic, prin urmare, la efectuarea unei rezervări, este recomandat să alegeți trei variante posibile și să le verificați pe portalul oficial al Registrului Comerțului din România. Dacă toate cele trei nume sunt unice și îndeplinesc pe deplin cerințele instituției, solicitantul poate lăsa pe oricare îi place.

Avantajele înregistrării SA în România

Înființarea societății pe acțiuni are o serie de avantaje:

 • un număr mare de oportunități de strângere de capital în companie, inclusiv prin emiterea de acțiuni;
 • diverse beneficii pentru fondatori cu contribuții în natură;
 • limitarea raspunderii actionarilor in limita cuantumului investitiei in capitalul societatii;
 • capacitatea de a emite două tipuri de acțiuni: nominative și pentru reprezentant;
 • dreptul unei persoane de a fi simultan acționar al unui SA și partenet al unui SRL;
 • impozitare în cadrul sistemului unificat de stat.

Caracteristici de pregătire a documentelor pentru crearea SA

La întocmirea actelor constitutive al SA, avocatul autorizat va respecta toate normele legislative. Cerințele oficiale impun ca aceste documente să includă numele acționarilor, informații despre capitalul social total al companiei și aportul fiecărui fondator, precum și tipul principal de activitate al organizației și tipurile suplimentare de servicii ale firmei, dacă este cazul.

De asemenea, la întocmirea actului constitutiv al unei societăți pe acțiuni, un avocat va introduce în acesta datele fiecărui membru al consiliului de administrație și ale tuturor cenzorilor. O caracteristică a funcționării unei societăți pe acțiuni este aceea că consiliul de administrație al unei societăți trebuie să fie întotdeauna compus dintr-un număr impar de participanți. Dacă solicitantul dorește să desfășoare activități de import și export pe piața UE, avocatul va ajuta la obținerea codului EORI, care este necesar pentru cooperarea cu firmele din țările UE.

Pentru a crea o societate pe acțiuni, este necesară formarea capitalului autorizat al companiei și deschiderea unui cont bancar corporativ în acest scop. Avocatul autorizat va asista în această procedură și se va asigura că toate cerințele legale sunt respectate. O altă condiție pentru înregistrarea unei SA este înregistrarea unui eșantion de semnătură electronică. Acesta va trebui certificat de către un notar, administratorului întreprinderii și apoi depus, împreună cu alte documente, la Registrul Comerțului din România.