Analiza juridică a afacerilor

Analiza juridică a afacerilor

Analiza juridică a afacerilor este un set de tehnici și metode care sunt necesare pentru studierea activităților antreprenoriale ale unei anumite organizații sau ale segmentelor sale individuale. Scopul unui astfel de audit este de a reduce riscurile existente și de a preveni riscurile potențiale pentru afaceri, în special juridice, economice și de marketing. Principalele instrumente pentru implementarea analizei juridice sunt cunoștințele calificate în domeniul financiar, juridic, contabil și fiscal.

Analiza juridică a afacerii include:

  • Analiza proceselor de afaceri

Aceasta include un studiu aprofundat al activităților curente ale companiei pentru a identifica procesele care încalcă legea sau prezintă riscul de pierderi.

  • Dezvoltarea juridică a planurilor de afaceri

Această etapă constă în detectarea riscurilor juridice într-un anumit algoritm de profit: un audit al riscurilor fiscale, conținutul contractelor și acțiunile care se desfășoară în procesul de implementare a planului de lucru.

  • Verificarea riscurilor juridice ale tranzacțiilor individuale

Această parte a procedurii prevede identificarea riscurilor legale care pot cauza daune materiale companiei.

În urma unei analize juridice de succes, expertul autorizat întocmește o concluzie, în care sunt enumerate toate riscurile și încălcările legii identificate, indicând posibilele consecințe ale acestora. În continuare, specialistul, împreună cu antreprenorul-client, dezvoltă măsuri care vizează eliminarea problemelor identificate și neutralizarea tuturor riscurilor posibile, inclusiv potențiale strategii de protecție judiciară a drepturilor solicitantului. Dupa implementarea de către client masurilor propuse, afacerea acestuia va fi protejată de multe pentru o perioadă îndelungată.

photo

Când este necesară o analiză juridică a unei afaceri?

Analiza juridică ar trebui efectuată atât în ​​cazuri specifice, cât și pentru a preveni apariția riscurilor potențiale. De obicei studiază activitățile companiei în următoarele situații:

  • vânzarea întreprinderii și dorința de a evalua corect lichiditatea acesteia, de a identifica dezavantaje și avantaje;
  • achiziționarea unei afaceri gata făcute și identificarea tuturor riscurilor posibile în etapa de cumpărare;
  • Creșterea productivității companiei prin identificarea punctelor tari și punctelor slabe și remedierea problemelor.

Analiza juridică vă permite să evaluați corect o afacere, să îi detectați în timp avantajele și dezavantajele, să rezolvați toate deficiențele și să corectați deficiențele și să consolidați aspectele pozitive ale companiei. De asemenea, această procedură oferă o oportunitate de a identifica în timp util riscurile potențiale sau existente și de a le elimina.

photo

Domenii de analiză juridică

Pentru a forma o viziune cu drepturi depline, este necesar să se studieze cuprinzător toate aspectele afacerii. Principalele domenii de evaluare sunt:

  • Finanțe

Este necesar să se analizeze cu atenție bugetul întreprinderii, structura acesteia, conturile de plată și de încasare, precum și modalitățile de formare a acesteia. În plus, atunci când se studiază acest domeniu, expertul va trebui să întocmească o listă a obligațiilor de împrumut existente și să calculeze rezerva bugetară.

  • Impozite și contabilitate

Evaluarea acestui domeniu presupune verificarea raportării fiscale și a sistemului de impozitare selectat, precum și detectarea potențialelor riscuri fiscale.

  • Evaluarea juridică a riscurilor juridice și analiza documentelor constitutive

Un avocat autorizat verifică toate actele constitutive ale societății și contractele de alfabetizare, dacă este cazul, se ocupă de cauzele judiciare curente, dacă există, și analizează activitatea de revendicare.

Indiferent de situația în care este necesară o analiză juridică a unei afaceri, implementarea acesteia trebuie să fie încredințată unor profesioniști. Numai specialiștii trebuie să studieze și să evalueze funcționarea întreprinderii, deoarece această procedură complexă trebuie efectuată cu mare atenție.

photo